Presentació

Protocols de Quantificació de Defectes
Cursos de Formació
Objectius d’ACALLMAC

 
ACALLMAC "Associació Catalana de Llogaters de Maquinària per a la Construcció", basada exclusivament en serveis concernents a la grua torre, que fundada per l’entrada en vigor, en l’any 1989, de l’ITC (Instrucció Tècnica Complementària) MIE-AEM2 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues torre desmontables per a l’obra. Empresa de tota Catalunya del sector de la grua torre va unir esforços per a donar un desenvolupament a aquesta llei, ja que fins aquesta data no havia res legislat sobre aquest tipus de maquinària.

 

Protocols de Quantificació de Defectes

ACALLMAC ha col·laborat en l’EIC (Entitat d’Inspecció i Control. ICICT i ECA), i amb la Direcció General de Consum i Seguretat Industrial en desenvolupar els protocols de quantificació de defectes, que ha de portar a terme un sector més segur dins de l’alt risc que té el mateix. Hem d’agraïr a la Direcció General i Seguretat Industrial el seu grau de sensibilitat que demostra, en tot el que es refereix a la seguretat.

 

Cursos de Formación

ACALLMAC ha promogut junt a "Institut Gaudi de la Construcció" varis cursos de formació, de tots els nostres empleats d’alta especialització i riscos laborals, seguirem amb aquest tipus de formació amb l’Institut Gaudí que sempre ha tingut una actitud exemplar amb aquesta associació.

 

ACALLMAC.

El principal objectiu de ACALLMAC es promoure totes les actuacions que siguin possibles per a que la grua torre tingui una major seguretat. Un objectiu ja conseguit per ACALLMAC ha sigut la implanatació en totes les autonomies del carnet de gruista de grua torre, aquest fet elevarà sense cap dubte la seguretat en la grua torre a l’obra.

 

 

C/ del tenes, 4 - Pol. Ind. Llevant - Parets del Vallés – Barcelona - Spain
Tel. 935 621 853 - Fax. 935 621 907
Email - acallmac@acallmac.com